अमेरिका मास्क छ्यलिगु मयासा प्यलाया दुने ४ लाख स्वया अप्वइ नाघ्ने

सावधानी अपने मयासा जनवरी १ तक अमेरिकाय् कोरोनाया कारण सीपि निगु गुणा अप्वोया ४ लाख  थ्यनिगु धका वरिष्ठ स्वास्थ्य विद् पिन्स धाःगु दु ।

 

कोभिड–१९ सम्बन्धी तयार याःगु न्हुगु मोडलया कथं मेगु प्यलाया दुने अमेरिकाय् थप २ लाख २४ हजार मनूपि सी फुगु धका धाःगु दु । 

तर आवश्यक सावधानी, अथे धइगु मास्क तयेगु अनिवार्य यात धाःसा उगु क्षति जुइगुलि बच्छि कम जुइ फइगु युनिभर्सिटी अफ वासिङटन इन्सटिटिउटया हेल्थ मेट्रिक्स व मूल्यांकन विभागं पेश याःगु मोडलय् उल्लेख याःगु दु । तर थुकिया अःखः दक्को कडा मयासे त्वःतल धाःसा संक्रमण दर व सीपि  अनुमान स्वया अप्वोइ धका चेतावनी बिःगु दु । 
 
कोभिड विरुद्ध सरकारं छु न रणनीति मयात धाःसा जनवरी १ तक सीपि ६ लाख २० हजार थ्यनिगु थ्व स्वया न्ह्यः आइएसएमइया रिपोर्टय् दुथ्याका तःगु दु । उग रिपोर्टया कथं मास्क तयेगु अस्वीकार याःु थाय् संक्रमण दर अप्वोगु धका धया तःगु दु । थ्व हे डिसेम्बर तक जुया च्वन धाःसा न्हि ३ हजार स्वया अप्वो मनू सी धका आइएचएमइ न धाःगु दु । 
 
वःगु छु दिं न्ह्यः अमेरिकाय् न्हुपि संक्रमित जुया वना च्वपि १८ निसे २४ दँयापिन्त स्कुल कलेज चायेवः अझ अप्वोया वःगुलि विज्ञपिन्स च्युता काःगु दु । अथेहे अगस्ट महिनाय् मिसोउरीय् जक उगु दँया मनू तयेत ७ हजार स्वया अप्वो कोरोना पोजेटिभ खने दुगु खः ।