२०७७ माघ ४, आइतबार

आशिष्मां आः छु याइ ?

विजयरत्न असंबरे

 
 
आशिष्मा नकःमि छम्ह नेवाः संकिपाया लोकंह्वाःम्ह हिरोइन खः । आशिष्माया दकलय् न्हापांगु संकिपाया नां “न्याल्ल ब्यां” खः । वय्कः मय्जुं न्याल्ल ब्यां धुंकाः छसिकथं ‘पपू मदुम्ह झंगः’, ‘हिसिमदु’, ‘याहू’, ‘ए... जि यःम्ह’, ‘मतिना ला अन हे दु’, ‘तारेमाम’, ‘मू मदुगु जिन्दगी’या नापनापं ‘पानबती’ संकिपाय् पाहाँ भूमिकाय् नं म्हितेधुंकल । थ्व धुंकाः धाःसा आशिष्माया मेगु नेवाः संकिपा पिदंगु मदुनि । 
 
आकाझाकां नेवाः संकिपाख्यः त्वःताः अमेरिकाय् आखः ब्वनेत वंम्ह आशिष्मां अनं लिहां वय्धुंकाः नेवाः संकिपा स्वयां कलिउड धकाः धयातःगु खस नेपाली भाय्या संकिपाय् हे अप्वः ज्या यात । अमेरिकाय् वने न्ह्यः आशिष्मां दकलय् लिपा ज्या याःगु नेवाः संकिपा ‘तारेमाम’ खःसा अनं लिहां वयाः दकलय् न्हापा ज्या याःगु संकिपा खस नेपाली भाय्या ‘सिक्स फिट लाइफ’ खः । 
 
नेपाः व नेपाःया संकिपाख्यः लुमंकु लुमंकुं नेपाः लिहां वःम्ह आशिष्मायात वया अबु मनराजाया छम्ह पासा जगदिश्वर थापां थःगु ‘सिक्स फिट लाइफ’ संकिपाय् म्हितेत इनाप यात । 
रोल नं विदेशं वःम्ह मिसाया जूगुलिं उगु संकिपा म्हितल । तर व संकिपा धाःसा आःतक पिमदंनि । अमेरिकाय् वनाः यूनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सासय् हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टय् डिप्लोमा यानावःम्ह आशिष्मा थन छगू कलेजय् स्नातकोत्तर नं यात । 
 
आशिष्माया दकलय् न्हापा पिदंगु खस नेपाली संकिपा ‘अन्तराल’ खःसा आशिष्माया ‘राधे’, ‘संरक्षण’, ‘मेला’, ‘बुद्ध बर्न इन नेपाल’, ‘अधकट्टी’, ‘लभ यु बाबा’, ‘बाटोमुनिको फूल २’ व ‘तोरी लाहुरे’ थेंजाःगु आपालं संकिपा पिहां वय्धुंकल । अनलाइन फिल्मीखबर फिल्म अवार्डय् “बेष्ट डेब्यू अवार्ड २०१४”या सिरपाः त्याकूम्ह आशिष्मां पोखराय् जूगु ‘डि सिने अवार्ड’य् बेष्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसया सिरपाः नं त्याकल । आपालं नेवाः म्यूजिक भिडियो नं म्हितूम्ह आशिष्मां म्यूजिक भिडियोया ख्यलय् ‘बेष्ट मोडेल’या सिरपाः नं त्याकूगु दु ।
 
थौंकन्हय् वय्कः मय्जुया ‘कर्म’ व ‘रश्मी’ नांयागु नेवाः संकिपा पिदनेगु लँपुइ लानाच्वंगु दुसा थःम्हं लाय् तयाः दय्कूगु “लाखे भाजु” नं निर्माणया अन्तिम् चरणय् थ्यनेधुंकूगु दु । थौं स्वयां झिंन्हय्दँति न्ह्यः “न्याल्लब्यां” म्हितूगु इलय् आशिष्मा नकःमिया उमेर झिंन्यादँ तिनि दुगु जुयाच्वन । खय्त ला व स्वयां न्हापा हे आशिष्मां क्यामेरा फेस धाःसा याय्धुंकूगु खः । थः अबु संगीतकार मनराजा नकःमिया ‘मय्जुया हिसि’ नांयागु म्येचाया ‘मिखाया अजलं’ म्येय् हुलाप्याखंमि जुयाः नं म्हितूगु खः । 
 
अले व हे एल्बमया कभरय् आशिष्माया किपा पिदंबलय् व हे किपाः स्वयाः आर्यम नकःमि व सबिन शाक्य आशिष्माया छेँय् थ्यन । तर इमिसं किपाय् खंम्ह आशिष्मा ला इमिसं बिचाः याःथें ल्यासेम्ह मखयाच्वन । अले इमिसं वयात थःगु संकिपाय् काय्गु बिचाः हिइकल । वयात मकाय्गु हे उहः काल । अले मेम्ह हिरोइन माः जुल । तर लुइके मफुत । थ्व हे झ्वलय् आर्यम व सबिनया मनय् लुत कि किपाय् ल्यासे खनेदुम्ह मचा संकिपाय् नं ला ल्यासे खनेदय्फु नि । 
 
संकिपाया भासं थुकियात हे फोटोजेनिक धकाः धाइ । आशिष्मा फोटोजेनिक जुइगु खँय् इपिं ढुक्क जुल । अले वयात “न्याल्लब्यां” संकिपाय् सबिन शाक्यया अपोजिट हिरोइनया रोलय् म्हितकल । संकिपा पिहां वल । सकसिनं यय्कल । आशिष्मायात नं यय्कल । तर आशिष्मा धाःसा मेगु संकिपा म्हितेगु पक्षय् मदु खनि । छाय् ले ? 
 
“छाय्धाःसा दु नि ! संकिपाया शुटिंग ईब्यः मदइगु जुयाच्वन । गबलें चच्छितक नं शुटिंग यानाच्वने मालिगु । चिकु धाय् मदु । तांन्वः धाय् मदु । चिकुगु ला जिं सहयाय् मफु । चिकुलां हे शुटिंग याय्माःबलय् जि आवंलि संकिपा म्हिते हे मखुत धकाः मति तयागु खः ।” उगु इलय् मेगु संकिपा मम्हितेगु उहः काःम्ह आशिष्मां थःगु खँ थथे स्पष्ट यात । अले धाल, “छन्हु ला जितः शुटिंग दु धकाः सुथय् हे काः वल । वना । मेकअप याना । शुटिंगय् धाःसा जिगु पाः हे मवः । न्हिच्छि पिया । अय्सां पाः मवः । चान्हय् तिनि पाः वल । अले हे थजाःगु ज्या नं याइ ला धकाः बिचाः वल ।” तर संकिपा पिहां वय्धुंकाः आपाःसिनं च्वछाःबलय् आशिष्मां थःगु पलाः थातिं तय् मफुत, हाकनं बुलुहुं न्ह्याकल ।
 
 
अबु मनराजा नकःमि छम्ह नांजाःम्ह संगीतकःमि जूगुलिं इमिगु छेँय् कलाकःमित आपालं वः । आपाःसिनं आशिष्मायात नं खं । अले इमिसं आशिष्माया तारीफ हे याइगु । उलि जक जुयाः आशिष्माया मनय् हिरोइन जुइगु खँ लुयावःगु धाःसा मखु । मचाबलय्या खँ खः । उगु इलय् त्रिभूवन पार्कय् छगू संकिपाया शुटिंग जुयाच्वंगु खनी । “अन जिमि पाजु बाज्याया छेँ दु । उकिं जिपिं बरोबर अन वना च्वनेगु । छक्वः अन शुटिंग जुयाच्वंगु खन । उकी विजय लामा व कृष्टि के.सीं. ब्वति कयाच्वंगु जुयाच्वन । जितः उगु संकिपाया नां धाःसा ल्वःमन ।” आशिष्मां कन । थ्व च्वमिं स्यूकथं उगु संकिपाया नां ‘चोखो माया’ खः । व संकिपाया शुटिंगय् ‘चुमेर सुगन्धित फूल’ म्येय् प्याखं हुलाच्वंम्ह कृष्टिया हिसि खनाः आशिष्मा तसकं प्रभावित जुल । अले वयागु नुगलय् नं हिरोइन जुइगु बिचाः बुयावल । 
 
छम्ह मचाया नुगलय् बुया वःगु रहर हे लिपा वनाः कलाकारिता ख्यःया पुसा जुल । अले नेवाः संकिपाया हिरोइनया रुपय् पलाः न्ह्यात । लोकंह्वाःम्ह हिरोइन जुल । दँबदँ न्ह्यः वया इहिपाः जुल । इहिपाः धुंकाः आः संकिपा विशेष यानाः नेवाः संकिपा म्हिती मखुत ला धकाः आपासिनं अनुमान यात । थुकियात कयाः “नेवाः संकिपां ला जितः थनतक थ्यंका बिल । थनं तापाय्गु ला सवाल हे मदु । तर अथे धकाः अफर वःगु दक्वं संकिपा म्हितेगु सम्भावना मदु । चाहे नेवाः जुइमा चाहे खस भाय्या हे जुइमा, व सम्भव मदु । रोल स्वय्माल । ई फ्याय्माल । टिम बांलाय्माल ।” 
 
थःम्हं नेवाः संकिपा मम्हितागुयात कयाः आशिष्मां थथे बिचाः प्वंकलसा थःत छुं छुं अफर वःगु खँ नं कन । “निदँ प्यदँति न्ह्यःया खँ खः, अबाय्ति निगू प्यंगू ला स्क्रिप्ट ब्वनागु नं खः । छगू खस नेपाली संकिपा व छगू नेवाः संकिपाया ला जितः स्क्रिप्ट बियावन, तर लिपा व निगुलिं भिंतुना दिदीयात कयाः शुटिंग हे क्वचाय्कल । जितः छक्वः खबरतकं मब्यू । आः हाकनं दच्छि निदँति न्ह्यः शुरु जूगु “कर्म” व “रश्मी” नांयागु नेवाः संकिपा नं कोरोनाया हुनिं यानाः थातिँ लात । सुरेन्द्रदाइ (तुलाधर) नं दय्केगु ग्वसाः ग्वःगु “जेण्टलमाय्न” ला शुरु हे मजुल ।” संकिपाय् थःगु उपस्थिति लिबानाच्वंगुयात कयाः आशिष्मां थःगु नुगः खँ थथे तल ।