कोरोनामुक्त जुपि ५५ हजार स्वया अप्वोल
नेपालय् कोरोनामुक्त जुपि ५५ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु धका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयं धाःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् थौं मंगलवाः ७३१म्ह कोरोनामुक्त जुइवं आःतब डिस्चार्ज जुपि ५५ हजार ३७१ म्ह थ्यःगु दु धका धाःगु दु ।
 
थ्व धइगु संक्रमितपिनिगु ७२.६ प्रतिशत खः ।
 
म्हिगः सोमवाः जक नेपालय् ७४२ म्ह कोरोनामुक्त जुगु खः।