२०८१ आषाढ ५, बुधबार

जगतसुन्दर ब्बनेकुथि वा या शिबिर

नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ | गुंलागा औंसी ११३७ (अगष्ट २१ २०१७)

छत्रपाटी निशुःल्क चिकित्सालय नं ब्बनेकुथिया स्वास्थ्य ज्याझ्वः कथं येँया जगतसुन्दर ब्बनेकुथि मा.बि चागलय् निःशुल्क वा शिबिर यागु दु ।
 
 
उगु शिबिरय् चिकित्सकपि डा. टिना श्रेष्ठ, डा. प्रियका श्रेष्ठ व डा. सिजेन्द्र राजभण्डारीया स्वम्हेसियागु पुचलं ब्बनेकुथिया निसः स्वया अप्व ब्बमिपिनिगु वा या जाँच नाप सितिकं टूथपेस व ब्रस नं इनिगु निशुःल्क चिकित्सालयं यागु खः ।
 
 
Categorized in राष्ट्रिय