२०७७ माघ १३, मंगलबार

जर्मनीइ न्यागु लाख स्वया अप्वो मनूपि सक्रमित

रमित | कौलाथ्व पुन्हि ११४०,कार्तिक १५ शनिवाः

जर्मनीइ कोरोना भाइरसया संक्रमितपि न्याःगु लाख स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। अनया स्वास्थ्य अधिकारीपिन्स बिःगु जानकारी कथं संक्रमितपि ५ लाख १८ हजार ७५३ म्ह थ्यःगु दु। 
 
नाप तु अनया स्वास्थ्य अधिकारीपिन्स थुगु संक्रमणं वःगु २४ घण्टाय् १९ हजार संक्रमितपि पिहावःगु दु धका धाःगु दु। जर्मनीइ कोरोना संक्रमण सुरु जुसा निसे आःतक हे थ्व दकलय् अप्वो जुगु धका धाःगु दु।
 
अन भाइरसया प्रकोपपाखे सीपि १० हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। वःगु २४ घण्टाया दुने संक्रमणपाखे १०३ म्ह सी धुकुगु दु। थ्व नाप कोरोनां सीपि १० हजार ४५२ म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय