थौं म्हपुजा, दँया न्हापांगु दिं
थौं स्वन्तिया झ्वलय् सकलसिया छेँय् छेँय् म्हपुजा हनाच्वंगु दु ।
 
थौं सकल नेवाःतय् छेँय् छेँय् मन्दः दयेकाः म्हपुजा याइ । लः व चिकनं च्वयातःगु मन्दलय् आखय्, ताय्, हाकुमुस्या, वा तयाः म्हपुजा यायेगु याइ ।
 
म्हपुजा यायेबलय् छेँजः सकलें झ्वःलाक च्वनाः छेँया नकिम्हं यायेगु याइ । छेँजः सुं पिहां वनाच्वंगु वा म्हपुजा याःवये मफइगु अवस्थाय् उम्ह छेँजःया नामय् मन्दः जक सां पुज्यायेगु याइसा गुलिसिया थःगु छेँय् लःहिनातयापिं पशुपंक्षीयात तकं म्हपुजा यायेगु याइ ।
 
सुस्वास्थ्य व ताःआयूया कामना यासें पंचतत्वयात नं त्याकातये फयेमाः धइगु आशिका कथं पंचतत्वया प्रतीक ख्येँय् सगं बियाः म्हपुजा याइ । दँया दक्कले लिपांगु दिं लक्ष्मीपुजा कुन्हु मेगु दँया आर्थिक ल्याःचाः कथं लक्ष्मीपूजा याइगु खःसा दक्कले न्हापांगु दिं म्हपुजाकुन्हु दच्छियंकं बल्लाक ज्या यानाच्वने फयेमा धइगु ल्याखं म्हपुजा याइ ।
 
थःगु शरीरया प्रतीक कथं मन्द दयेकाः मन्दःयात पुज्यासें थम्हं थःयात हे पुज्यायेगु नेवाः परम्परा म्हपुजा हलिंया हे अनुपम व दर्शनं जाःगु तजिलजि खः ।