प्रदेश ३ या सरकारं सागय् पदक त्याकुपिन्त नगद सिरपा
प्रदेश ३ या सरकारं १३ क्वःगु दक्षिण एशीयाली खेलकुद (साग) य् पदक त्याकुपिं प्रदेश ३ य् दुने लापिं कासामि पिन्त नगद पुरस्कार बिउगु जुुगु दु ।
 
 
मन्त्रिपरिषदं थौं सोमवाः च्वंगु बैठकं सागय् स्वर्ण पदक त्याकुपिन्त छगु लख, रजत त्याकुपिन्त न्यय् द्धः व कास्य त्याकुपिन्त नी न्याद्धः नगद नाप सम्मान यायेगु निर्णय याउगु दु ।
 
 
प्रदेश सरकार बिउगु नगद पुरस्कार पदक विजेता प्रदेश ३ या कासामिपिन्टत जक जुइगु खँ न्ह्यथःगु दु ।
 
 
 
Categorized in कासा