भारतय् आःतक दकलय् अप्व कोरोना पुष्टि
वःगु इलय् भारतय् आः तक हे दकलय् अप्व मनू तयेत कोरोना भाइरस संक्रमितपि पिहा वःगु दु ।
 
भारतय् वगु २४ घण्टाय् ६७ हजार स्वया अप्वः न्हुपि कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु ।
 
थ्व ल्याखं भारतय् छन्हु हे अप्व संक्रमित पिहा वःगु आःतक हे दकलय् अप्व धका धाःगु दु ।
 
थ्व स्वया न्ह्यः जुलाई ८ तारिखय्  दकलय् अप्व ६५ हजार १५६म्हेसित संक्रमण पुष्टि जूगु खः ।
 
कोरोना संक्रमण दकलय् अप्व प्रभावित जूगु देय् धलखय् भारत स्वगूगु थासय् लाःगु दु ।
 
अन आः तक संक्रमण पुष्टि जूपि २३ लाख ९५ हजार स्वया अप्वः दये धुकुग दु ।
 
ब्राजिलय् ५८ हजार स्वया अप्वःगु दु सा अमेरिकाय् ५४ हजार स्वया अप्व संक्रमितपि पिहा वःगु खः ।
 
बुधवाः हलियकं २ लाख ७४ हजार स्वया अप्वसित कोरोना संक्रमित जूगु दु ।