भारतय् छन्हुु ९० हजार कोरोना संक्रमित जूल
कोरोना संक्रमित जूगु देय् मध्ये दकलय् अप्वो जूगु देशया धलखय् भारत निगु थासय् थ्यःगु दु। ब्राजिलयात ल्युने लाका भारत अमेरिका धुका ल्युने लागु दु। 
 
भारतय् कोरोना संक्रमण न्हिया न्हिथं अप्वोया वना च्वंगु दु । वःगु २४ घण्टाय् आःतक दकलय् अप्वो ९० हजार ६३२ म्ह कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु । भारतय् कोरोना संक्रमितपि ४१ लाख १३ हजार ८११ म्ह थ्यःगु दु। 
 
वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् संक्रमितपि १ हजार ६५म्ह सी धुकुगु दु धक विश्व स्वास्थ्य संगठनया तथ्यांकमा उल्लेख याना तःगु दु । आःतक भारतय् ७० हजार ६२६म्ह कोरोना संक्रमित जूया सी धुकुगु दु। 
 
थ्व नाप,भारतय् कोरोनाया कारण सीपिनिगु धलखय् अमेरिका व ब्राजिल लिपा लियाल्यू थासय् थ्यःगु दु। लकडाउनयात छ्वाःसुके धुका कोरोना संक्रमण झन अप्वोगु खः। 
 
९० हजार ६३२म्ह कोरोना संक्रमित छन्हु अप्वो थ्व हलिमय् न्हापागु खः।अमेरिकाय् छन्हु हे आःतक ७४ हजार व ब्राजिलय् ६९ हजार तक जूगु रिकर्ड दुगु खः।