भारतय् २४ घण्टाया दुने ९२ हजार कोरोना संक्रमित
भारतय् वःगु २४ घण्टाय् जक ९२ हजार ७१म्ह कोरोना संक्रमित थपे जूगु दु । 
 
वःगु २४ घण्टाय् सीपि १ हजार १३६म्ह कोरोना संक्रमितपि सी धुकुगु दु धका विश्व स्वास्थ्य संगठनं धाःगु दु । 
 
भारतय् आःतक ४८ लाख ४६ हजार ४२७म्ह कोरोना संक्रमण पिहा वये धुकुगु दु । 
 
भारतय् कोरोनाया कारण सीपि ७९ हजार ७२२म्ह थ्यःगु दु । 
 
भारत विश्वय् हे दकलय् अप्वो कोरोना संक्रमित जूगु देय्या धलखय् अमेरिका धुका लाना च्वंगु दु । वया लिपा ब्राजिल स्वगूगु थासय् दु ।