२०७८ आषाढ ७, सोमबार

लिसः (चिबाखं)

न्ह्यू व सनिल निम्ह पासापिं । पासा सनिलं फोन यानाः न्ह्यूयात सःतल । पासां सःतूगु रेष्टुरेण्टय् न्ह्यू दुहाँवन । छचाःखेरं मिखा ब्वयेकल । ध्याकुनय् च्वंगु टेबलय् च्वनाः न्ह्यूयात पियाच्वंम्ह सनिलं खंकल ।
 
        पासा सनिलया सः पिज्वल, “छु काय् ?”
 
        कफि कि चिया ?
 
        “न्ह्याग्गुसां ज्यू” न्ह्यू नं धाल ।
 
कफि अर्डर यात निगू ।
 
कफि थ्यने न्ह्यः निगू गिलास लः हल ।
 
पासाया सः थ्वल । “उकुन्हुया भ्वजय् पासापिं सकलें थ्यन, छ मथ्यं । जितः पासापिन्सं न्यन, न्ह्यूयात मसःतागु ला धकाः । न्ह्याम्हेस्यां न्यंसां वइतिनि जुइ धया । वइ जुइ धकाः लिसः बिया । छ व हे मवल ।”
 
“थ्व हे खँ न्यनेत छन्त सःतागु खः । जिगुपाखें छु द्वन ?”
 
थथे खँ ल्हानाच्वंगु इलय् कफि नं थ्यंके हल । कफि टेबलय् दिकाः धाल बेयरां “मेगु छुं ।”
 
        “आःयात म्वाःनि ।”
 
        “मात्र थुलि खँ ल्हाय्त थन झी नापलानागु ला ?” न्ह्यू नं न्ववाये माल ।
 
        “खः जितः मनय् मच्वनाः नापलाये हथाय् चायाः फोन याना । छ थ्यंक वल ।”
 
        “जि छाय् मवया ? लिसः न्यनेगु खः ला ?” न्ह्यू नं धाल ।
 
        “अँ ! व हे थुइकेत ला धयाच्वनागु ।” कफि छक्वः, घुटुक्क त्वनाः न्ह्यू नं धयायंकल । “दकलय् न्हापां जिं लिसः बी न्ह्यः जिगु न्ह्यसःया छं लिसः ब्यू । अलय् जिं बीगु कुतः याये ।” “जिमि काय्या कय्तापुजाय् छ थ्यंला ? म्हयाय्यात बा¥हा तयाबलय् छ थ्यंला ? मां बाः जंक्व यानाबलय् नं मथ्यं । उकुन्हु तिनि बंगलामुखिइ लाखबत्ति च्याकाबलय् नं छ मवः । छन्त छुकिइ मसःता ? जिथाय् न्ह्याग्गु भ्वजय् नं छन्त सःता । छ गुगु भ्वजय् नं मथ्यं । थुकिया लिसः ब्यू जितः, अलय् जिं छंगु न्ह्यसःया लिसः बी ।”
सनिल वातां जुल । वयाके लिसः मदु ।
 
न्ह्यूया न्ह्यसः न्यनाः सनिलं थःके थःम्हं लिसः मालाच्वन ।
 
        – विमलप्रभा बज्राचार्य