विद्युत प्राधिकरणया खुद नाफा १४९ प्रतिशत अप्वल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणं वंगु आर्थिक दँय् ७गू अर्ब २०गू करोडतका खुद नाफा कमेयाःगु दु ।
 
नेपालय् मतया उत्पादन नापं वितरणय् यकःति अधिकार दुगु प्राधिकरणं थगुनेया तुलनाया १४९गू प्रतिशतं नाफा अप्वः कमेयाःगु खः ।
 
आर्थिक दँ २०७४/७५य् २गू अर्ब ९०गू करोडतका नाफा कमेयाःगु प्राधिकरणं २०७५/०७६य् ७गू अर्ब २०गू करोडतका कमेयाःगु खः । प्राधिकरणया नाफा दच्छिइ हे ४गू अर्ब ३०गू करोडं अप्वःगु खः ।
 
थगुने प्राधिकरणं चुहावट नं म्हो यानागु दावी याःगु दु । प्राधिकरणयाकथं थगुने मुक्क मतया आपूर्तिइ १५गू प्रतिशत जक चुहावट दुगु खः । गुगु थगुने २०गू प्रतिशत दुगु खः ।
 
वंगु स्वदँय् चुहावट १०गू प्रतिशतं म्हो जूगु प्राधिकरणं जानकारी ब्यूगु दु । थगुने प्राधिकरणं सरकारया धुकुतिइ १५गू अर्ब ५९गू करोडतका मुंकाब्यूगु दु । प्राधिकरणं सावां, ब्याज व रोयल्टी यानाः मुक्कं १५गू अर्ब ५९गू करोडतका लःल्हाःगु खः ।
 
थगुने नेपाःया ४५गू लख जनसंख्याय् मतया पहुँच थ्यंगु खः । मतया पहुँच नं १०गू प्रतिशतं अप्वःगु प्राधिकरणं जानकारी ब्यूगु दु ।
 
अथे हे, थगुनेतक नेपालय् मतया उत्पादन ७गू अर्ब ५५गू करोडतका युनिट अर्थात किलोवाट आवर दुगु खः । थुकी प्राधिकरणं ३४गू प्रतिशत, निजी उत्पादकया २९गू प्रतिशत व भारतपाखें आयात याःगु मतया हिस्सा ३७गू प्रतिशत दुगु खः । प्राधिकरणं थगुने ३७गू अर्ब १६गू करोडया मत न्याःगु खः । थुकी भारतपाखें जक २३गू अर्ब ३गू करोडतकया मत न्याःगु खः । ल्यंदुगु नेपाःया हे निजी उत्पादकपाखें न्याःगु खः ।