२०७७ माघ १४, बुधबार

विश्वयकं ३ करोड ७७ लाख ४१५३ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि

रमित | अनलागा १२ ११४०,असोज २८ बुधवाः

वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वयकं २ लाख ६९ हजार ९७५ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं आःतक विश्वयकं कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ७७ लाख ४१५३ म्ह थ्यःगु दु। 
 
कोरोनाया कारण विश्वयकं आःतक १० लाख ७९ हजार २९ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् जक ४०८९ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु धका संगठनया तथ्यांकय् उल्लेख याःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय