२०७७ माघ ४, आइतबार

विश्वय् कोरोना संक्रमण सीपि ९ लाख ९६ हजार थ्यन

मनिष | अनलाथ्व त्रयोदशी ११४०,असोज १३ मंगलवाः

कोरोनाया कारण विश्वयकं सीपि ९ लाख ९६ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं आःतक विश्वय् कोरोनाया कारण सीपि ९ लाख ९६ हजार ३४२ म्ह थ्यःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् ५ हजार ११४ म्ह सीगु दु ।
 
अथेहे २४ घण्टाया दुने ३ लाख २ हजार २२७ म्ह संक्रमितपि पिहावःगु दु।
 
आःतक विश्वय् कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ३० लाख ३४ हजार ५९८ म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in कासा