२०७७ माघ १४, बुधबार

विश्वय् कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ७४ लाख स्वया अप्वोल

रमित | अनलागा ११ ११४०,असोज २७ मंगलवाः

कोरोना संक्रमितपि विश्वयकं ३ करोड ७४ लाख स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं आःतक विश्वय् कोरोना संक्रमितपि ३ करोड ७४ लाख २३ हजार ६६० म्ह थ्यःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाया दुने ३ लाख ७ हजार ४०३ म्ह संक्रमितपि थपे जुगु दु।
 
कोरोनाया कारण विश्वय् आःतक १० लाख ७४ हजार ८१७ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय