६ रेक्टर स्केलया भुखाय् ब्वल
थौं सुथय् ५ः२० वजे येँ भुखाया महसुश जुगु दु ।
 
उगु भुखाय् सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु जुया थौं सुथय् भ्वखाय् ब्वगु खः ।
 
सिन्धुपाल्चोकया राम्चे केन्द्रविन्दु जुया सुथसिया ५ः२० मिनेटय् ६ रेक्टरया भ्वखाय् ब्वगु राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रं धागु दु।
 
भुखाचं येँ नाप स्वनिगः नापं जःखःया तसकं संकुगु खः ।