२०८१ आषाढ ५, बुधबार

‘चिनियाँ समाबेशी शान्तिपूर्ण संस्कृति’ बिचार गोष्ठी क्वचाल

नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ | तछला थ्थः दुतिया ११३७ (मे २७ २०१७)

 
“चिनिया समाबेशी शान्तिपूर्ण संस्कृति” बिषयस बिचार गोष्ठी क्वचाःगु  दु ।
 
अरनिको समाजया ग्वसालय् जूगु ज्याझ्वलय् चिन् चियानफानं चिनियाँ सभ्यताय् समावेशी संस्कृति अवधारणायात कयाः प्रबचन बियादीगु खः ।
 
मू बक्ता चियानफानं चिनियाँ जीवनशेली न्हियान्हिथं रहनसहन, नसा, त्वँसा आदि दुने समाबेशी संस्कृतिइ जः व्हलादीगु खः ।
 
चिनियाँ  जिवनशैलि, मनूया उसाँय, लकस व समाबेशीताय् आधारित जुयाः बिकास यानातःगु धइगु खँय् बः बियादीगु खः ।

 

Categorized in राष्ट्रिय