२०८१ जेठ ९, बुधबार

नेवाःत छाय् निराशावादी ?

लहनान्युज | सिल्लागा तृतिया ११४४, फागुन १५ मंगलवाः

समुदायलय् आधारित झी नेवाः तयेगु आपालं संघसंस्थाया ज्याझ्वलय् जुईगु बहस, सहलहय् व भाषणय् आशावादी जुया न्ह्याः वनेत हपाः बीइगु स्वया नं खालि समस्या हे समस्या जक क्यना निराशाया याना बीगु छगु अज्जु चाइपुगु प्रवृति खनेदु।

विशेषतः नेपालभाषा, संस्कृतियात विकास यायेगु आज्जु ज्वना नीस्वनाः तइगु खलः पुचःया अप्व धइथे पदाधिकारीपिनिगु सार्वजनिक भाषण, छलफलया झ्वलय् खँ न्यनेगु खःसा अप्व धइ थें शब्द निराशा व समस्या जक क्यनेगु व करपिन्त ब्बइगुलि शब्द खर्च जुयाच्वंगु दु।

थुकिं याना झीगु सावर्जनिक वृत्तय् निराशाया वातावरण दय्काच्वंगु तथ्य नं गुबलें झीसं विचाः यानागु दु न विचाः यायेमाःगु धका वाःचाय्का च्वंगु दु। थज्यागु स्वभावं यानाः झीगु सार्वजनिक ख्यलय् सकारात्मक दृष्टिं खँ ल्हायेगु, आशाया दृष्टिं ज्याख“ न्ह्याका च्वंपिन्त तक हे नकारात्मक लिच्वः लाकाच्वंगु खँ झीगु नितिं गुबलय् चर्चाया विषय मजू।

थ्व झी थाय् न्हियान्हिथं बौद्धिक दरिद्रताया लँपुइ न्ह्याः वनाच्वंगुया छगु दसू खः। थुकियात इलय् वाः चायेकाः मस्वल धाःसा झी थनं निराशा जकः व्यक्त यायेगु व मेपिन्त नं निराशा जक क्यना वातावरण ख्युंकेगु बाहेक मेगु छुं नं उपलब्धि हासिल यायेफइमखु। धाइ नाप दु थः लय्ताया संसारयात स्वयबलय् संसार सकलय् लयता थे खनिइ।

थः दुःखी जुया संसार स्वयेबलय् संसार सकलय् दुःखी थे ताइगु खः। दृष्टि अनुसार संसार खनिगु खः धात्थे झीगु सार्वजनिक वृतय् खालि निराशा जक व्लंकेगु, खँ जक ल्ह्यायेगु प्रवृतिया आधारय् धायेगु खःसा झी धात्थे निराशावादी खः ला? झीगु निराशाया स्रोत छु खः? अथवा झीस न्हयाक्वः हे कर्मयासा खालि निराशा जक ल्हातये लाना च्वंगु खसाः झी गनं द्ववना च्वन? वा झीगु कुतः हे मगागु खः?

झिसं छु उपलब्धि यायेमागु खः? छु उपलब्धि जुल धका गुबलय् आत्मविश्लेषण याना स्वया ला? झीगु मनय् वइगु भावयात विश्लेषण याना स्वयेमागु खनेदु। अथे धका झीगु ज्या यायेगु झवलय् समस्या मदु धइगु मखुः। समस्या दु तर समाधानया लपुँ नं झीसे लुइकेमागु दु। झीसं समाधानया लपु मलुगुलि झी निराशा जुयागु खः वा निराशा झीगु अर्कमण्यता चिं खःला? थज्यागु यक्व न्हयसः लुया वइ।

गुकिया लिसलं झीस बीइ हे माः। झीगु खलःपुचः प्रति मागु सिबेय् आशावादी जुया निराशा जुयागु खःला  अथे मखुसा झीस छु नं विषययात नकारात्मक व सकारात्मक, सफलता वा असफलता, कुतः व लिच्वः दथुइ फरक यात विश्लेषण यायेगु, विषय वस्तुया विविध कोणं विश्लेषण यानाः निष्कर्ष पिकाना कर्म यायेपाखे न्ह्याः वनेमाःगु आवश्यकता खः। कर्म यायेगु ल्युने व निराशाया खँ ल्हाना झी गनं नं थ्यकीमखु।