२०७८ बैशाख १, बुधबार

इन्डोनेसिया खुसिबाःया हुनिं ५०म्ह सीत

चिल्लागा नवमी ११४१,चैत्र २३ सोमवाः

इन्डोनेसिया व पूर्वी टिमोरय् वःगु खुसिबाःया हुनिं ५०म्ह सीगु दु । मदिक्कया वाःया हुनिं वःगु खुसिबाःलं आपालं भौतिक संरचनाय् क्षति जूगु दु । खुसिबाःया हुनिं टापुइ क्षति जूगु बीबीसीं न्ह्यथंगु दु ।
 
इन्डोनेसिया व पूर्वी टिमोरय् खुसिबाःलं अप्वः क्षति याःगु दु । इन्डोनेसियाया प्रकोप नियन्त्रण विभागया अधिकारीतय्सं खुसिबाः व चलःया हुनिं सीपिं व प्रभावित जूपिनि ल्याः अझं अप्वयेफइगु अनुमान याःगु दु ् ।
 
विभागया प्रवक्ता रादित्य जातीं इन्डोनोसियाया ४गू जिल्ला व ७गू गाँमय् खुसिबाःलं अप्वः लिच्वः लाकुगु दु । थी थी क्षेत्रय् तनाच्वंपिन्त मालेगु जुयाच्वंगु अधिकारीतयेसं न्ह्यथंगु दु ।
 
थुखे टिमोर लेस्टरया अधिकारीतयेसं राजधानी डिल्लीइ नं तनाच्वंपिनि मालेगु जुयाच्वंगु न्ह्यथंगु दु । अन ११म्ह सीगु धाःगु दु । खुसिबाः चलःखय् लाना घाःपाः जूपिनि थी थी अस्पतालय् वासः जुयाच्वंगु अनया अधिकारतयेसं जानकारी बिउगु दु ।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय