२०७९ आषाढ १४, मंगलबार

नयाँ बानेश्वर संसद भवन न्ह्यने शंकास्पद वस्तु निष्क्रिययात

सिल्लागा द्धादशी ११४२, फागुन १६ सोमवाः

नयाँ बानेश्वर संसद भवन न्ह्यने मुख्य सतकय् खनेदुगु शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय याउगु दु।

नयाँ वानेश्वरया मुख्य सतकय् नो एमसीसी च्वयातःगु प्रेसर कुकर लुगु खः।

उगु शंकास्पद प्रेसर कुकुर नेपाली सेनाया बम डिस्पोजल टोलीं निष्क्रिय याउगु खः।

शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय यायेवं आः बन्द जुगु मुख्य सतक चायकेगु तयारी याउगु दु।

Categorized in मनोरन्जन