२०७९ आषाढ १४, मंगलबार

चीहा—च्वखँ धेँधेँबल्ला कासा—११४३’ जुल

लहनान्युज | चौलागा द्धादशी ११४२, बैसाख १४ बुधवाः

नेवाः विद्यार्थी युनियनया ग्वसालय् व नेवाः जागरण मंच जापानया ग्वसालय् कवि केशरी चित्तधर हृदयया सच्छि व १७ दँया बुँदिया लसताय् क्याम्पसय् नेपाल भाषा विद्यार्थी गथे याःसा अप्वयेकेफइ चीहा—च्वखँ धेँधेँबल्ला कासा—११४३’ वंगु शनिवाः निसें न्ह्याःगु दु।

युनियनं उगु चीहा—च्वखँ धेँधेँबल्ला कासा—११४३’ कासाय् नेपा देशय् अले हलिन्यंक च्वनानं मां भाय्यात मतिना यानादिइपि सकल सिन्ह २५० स्वया अप्वः  शब्द मछ्योसे च्वखं च्वयाः दिगु भिडियो रिर्कड यानाः नेवाः विद्यार्थी युनियनया नेपालभाषा च्वयातःगु फेसबुक पेजय् अले नेवाः विध्यार्थी युनियनया इमेल आईदिइ च्वखँ वल्र्ड फाइलय् प्रितिर कान्तिपुर फन्टय् ताइप यानातःगु फाइल बाय् पिडिएफ फाइल जेष्ठ ११ गते सनिलय् ५ बजे दुनेतक्क छ्वया ब्वति काये फइगु खँ न्न्ह्यथंगु दु।

अथे हे पद्म कन्या व रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसय् नेपाल भाषा विषयया जक कक्षा मजूनियात ध्यानय् ब्वनामिपिनिगु ल्याः अप्वकेत धेँ धेँ बल्ला कासा यानाःगु नेवाः विध्यार्थीया नायः रीदेन महर्जन जानकारी बियादिगु दु।

लच्छि तक्क न्ह्याइगु धेँधेँ बल्ला कासाय् न्हाप जुम्हेसित ८०००, तका ल्यू जुम्हेसित ५००० तका लियाल्यू जुम्हेसित ३००० तका लिसें हपाः सिरपाः न्याम्हेसित ब्यबस्था यानातःगु उगु ज्याझ्वया संयोजन नेवाः जागरण मंच जापानया संयोजक सुनिल कुमार शाक्यं याइगु जानकारी धका महर्जन बियादिगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय