२०७९ श्रावण २५, बुधबार

येँ सुथय् भुखाय् ब्बल

लहनान्युज | गुंलाथ्व नवमी ११४२, साउन २१ शनिवाः

येँ भुखाय् ब्बःगु महसुस जुगु दु।

थौं शनिबाः सुथय् ५ बजे जुया २६ मिनेटय् भुखाय् ब्बःगु महसुस जुगु दु।

Categorized in राष्ट्रिय