२०७८ श्रावण १६, शनिबार

भारतय् हाकुगु ढुसीया संक्रमणं ४३ सय स्वया अप्वो मनू मन्त

लहानान्युज | दिल्लाथ्व द्धादशी ११४१,साउन ६ बुधवाः

भारतय् म्युकरमाइकोसिस (हाकुगु ढुसी) या संक्रमण कारण ४३ सय स्वया अप्वो मनूत सीगु दु।

वंगु इलय् भारतय् हाकूगु ढुसीया संक्रमितपिनिगु ल्या तसकं अप्वोगु दु सा सीपि न अप्वोगु दु। भारतया स्वास्थ्य मन्त्री मन्सुख मन्दाभियाया कथं आःतक भारतय् हाकूगु ढुसीया कारणं ४५ हजार ३७४ म्ह संक्रमित जुइ धुकुगु दु।

उकि न बच्छिपिन्स जक उपचार याकाच्वंगु दु। हाकूगु ढुसीया संक्रमणं न्ह्याय्, मिखाँ व गुवलय् गुवलय् न्ह्यपूइ न असर याः। हाकूगु ढुसीया संक्रमण खनेदुपि अप्वोयाना कोरोना लायेधुकूपि मनू तयेत खनेदुगु खः।

कोरोना उपचारया झ्वलय् स्टेरोइडया प्रयोग याइपि व चिनि ल्वय् दूपिकें दकलय् अप्वो खनेदुगु धका डाक्टरपिन्स धाःगु दु। डाक्टरपिनिगु कथं कोरोनामुक्त जूपि १२ निसे १८ दि दुने हाकूगु ढुसीया संक्रमण खनेदुगु दु।

भारतया महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु व राजस्थानय् अप्वो संक्रमितपि पिहावंगु खः। महाराष्ट्र व गुजरातय् जक संक्रमितपि १ हजार ७८५ म्ह दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय