२०८१ आषाढ ३०, आइतबार

जात्रा न्याय्केत क्यनेगु शक्तिं हे सत्ताय् नं थ्यंकेनु

काजीरत्न | ञंलागा द्धितीया ११४१, असोज ७ बिहीवाः

येँयाः नं वल । जुइला मजुइला, जूसा गुकथं जुइ ? थीथी कथंया थज्याःगु हे न्ह्यसःया दथुइ जात्रा न्ह्यात । औपचारिकता जक पूवंकेगु धकाः पिहांवःगु खँत नं औपचारिकताय् सीमित जुल । न्हापा न्हापा स्वयां भचा म्ह्वः हे खः धाःसां हुलमुल ला जूगु हे दु । जात्रा हनेगु झ्वलय् झी छुं नं भाईरस वा अवस्था खनाः मग्याः खनी । न्ह्यागु न्ह्याथे जूसां झी जात्रा वा नखःचखः हने हे माः । जात्रा, नखःचखः धालकि ज्यानया नं पर्वाह मदु झीत । थ्व छगू भावना खः, जात्रा, नखःचखः थुज्वःगु तजिलजिप्रतिया सम्मान भाव नं खः । तर छगू खँ, थज्याःगु हे भावना नेवाःतय्गु छेँ थुंबलय् नं ब्वलंगु जूसा, नेवाः अधिकारया खँय् नं थुकथं हे मुनीगु अवस्था जूसा नेवाःतय्त सुनां क्वत्यले फइगु खइला ?
 
धार्मिक क्षेत्र व्यवस्थित याय्गु नामय्, सडक विस्तारया नामय् थीथी त्वहलय् नेवाःतय् छेँ थुनेधुंकल। आउटर रिंगरोड, स्मार्ट सिटी थीथी नामय् हाकनं नं छेँ थुनेगु योजना न्ह्यःने वयाच्वंगु दु । उकी ला थः दाजुकिजाया छेँ थुंलबय्् गुलिखे नेवाःतय्सं विकास खंकल । लँ तब्या जुलकि थःत हे सुविधा जुइगु ला खः नि धयाबिल । थज्याःगु हे खँ ल्हाय्गु खःसा जात्रा याइलबय् लँ जाम जुल, जुइत समस्या जुल, थ्यंकेमाःथाय् इलय् हे मथ्यंबलय् ज्या स्यन, आम्दानी हे स्यन वा पाः जुल जुइ गुलिसिया । जात्रा मयाःसा थज्याःगु अवस्था नं दइमखु। आः छु जात्रा नं मयानाछ्वय्गु ला ?
 
विकास छुकियात धाय्गु, दकले न्हापां थ्व खँय् स्पष्ट जुइमाल । तब्यागु लँ, क्रंक्रीटया ततःजाःगु छेँ, आधुनिक स्वरुप जक विकास खः ला कि विकासया अस्तित्वयात स्थानीय मनूतय् जीवनस्तरं निर्धारण याइगु खः । देशय् च्वंपिं मनूत समृद्ध जूसा देश विकास जूगु धाय्फइ । तर थन ला दुगु छेँ तकं मदय्काः च्वनेमालीगु स्थितीयात जक विकास क्यनाच्वन, खंकाच्वन।
 
धयातःगु दु, गुगु समुदाय संस्कृतिइ तःमि जुइ, उपिं गबलें नं सत्ताय् थ्यने फइमखु । नेवाःया सन्दर्भय् थ्व पाय्छि खनेदत । झी जात्रा जात्रा हालाजुया, न्याय्काजुया। अले झी अथे धाय्बलय् नेवाः समुदाय सत्ताय् थ्यनीगु ला छु खँ, झीगु सः तक नं थ्यंके फयाच्वंगु अवस्था मदु । छिपिं संस्कृतिइ तःमि धाल, मख्ख जुल, धिमय् थात । बस्, नेवाःया अवस्था थ्व हे मखुला ?
 
थ्व दक्वं खँया सार धइगु जात्रा महने, संस्कृति दक्वं त्वःताछ्वय् धइगु नं मखु । झीगु थ्व हे संस्कृति नं समृद्धिया लँपु जुइफु, जुयाच्वंगु नं दु । तर थुकिया लबः सरोकारवाला समुदायं मखु, सत्ताय् थ्यनेफुगु मेगु पुचलं जक नयाच्वन। झीगु समुदाययात, झीगु
संस्कृतियात च्वन्ह्याकेत छु याय्माः झीसं स्यू । जात्रा हनेत झीसं गुगु शक्ति क्यनाच्वना, व हे शक्तिपाखें नीति दय्केगु थासय् झी हे थ्यंकेनु, झीगु संस्कृतियात च्वन्ह्याकेत नं झीसं याय्नु।