२०७७ माघ ५, सोमबार

टोकियो ओलम्पिक जुइगुलिइ अन्योल

डंगोल | चर्तुदशी थिंलागा, ११४१ (२०७७ पौष २८ गते) मंगलबाः

कोराना महामारीया हुनिं थुगुसिइया टोकियो ओलम्पिक जुइगुलिइ अन्योल जूगु दु । ग्वसाःखलः देय् जापानया ८०गु प्रतिशत मल्याक सर्वसाधारणपिन्सं ओलम्पिक मयायेत छ्याता ब्यूगु दु ।
अथेजुयाः न ओलम्पिक यायेगु वा मयायेगु धइगुलिइ अलमल जूगु खः । सन् २०२० सालय् जुइमाःगु ओलम्पिक कोरोना महामारीया हुनिं लिज्याःगु खः ।
थुगुसिइ जुलाईया लिपांगु धलखय् दुगु ओलम्पिक जुइगुलिइ अझं आशंका दनि ।
जापानीज न्यूज एजेन्सी क्योडो व टोकियो ब्रोडकास्टिङ सिस्टमं याःगु अनुसन्धानं जुलाई २३ तारिखनिसें न्ह्यायेमाःगु धेंधेंबल्ला थुगुसिइ जुइ वा मजुइ धइगुलिइ अन्योल दुगु क्यंगु दु ।
लिपांगु ईलय् जापानय् कोरोना संक्रमणया दर हाकन थहाँवंगुलिं गुलिख्य थासय् आपतकाल घोषणा याःगु दु ।
अथेहे ओलम्पिक टर्च ¥याली लिछ्याःगु दु । सरकारं टोकियो ओलम्पिक पूर्वघोषित धलःकथं जुइ धयाच्वंगु दु ।
Categorized in कासा