२०७७ माघ १३, मंगलबार

अमेरिकाय् कोरोना सक्रमितपि छगू करोड स्वया अप्वोल

रमित | कछलाथ्व पंचमी ११४१, मंसिर ४ बिहीवाः

अमेरिकाय् कोरोना संक्रमितपि छगू करोड १० लाख स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु।

अमेरिका विश्वय् कोरोनाया कारण दकलय् अप्वो संक्रमित जुपि व सीपि देया धलखय् न्हापां दु।

विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं आःतक अमेरिकाय् १ करोड १० लाख ८५ हजार १८४ म्हेसित कोरोना संक्रमण पुष्टि जूगु दु।

वःगु २४ घण्टाय् जक १ लाख ५१ हजार २६६ म्हेसित संक्रमितपि थपे जुगु दु।

तथ्यांक कथं अमेरिकाय् आःतक २ लाख ४५ हजार १६४ म्ह कोरोना संक्रमण सी धुकुगु दु।

वःगु २४ घण्टाय् अमेरिकाय् ७५३ म्ह संक्रमितपि सीगु दु। 

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय