२०८१ आषाढ ५, बुधबार

असनय् खः ल्वाकाःलि पाहाँचःर्हे क्वचाल

लहनान्यूज | चिल्लागा आमै ११३७ (मार्च २९ २०१७)

थौं पाहाँचःर्हेया स्वन्हुगु लिसें लिपांगु दिं, असनय् खः ल्वाकूगु दु ।
 
थौं असनय् असंभुलु अजिमाया न्ह्यःने वतुया लुँमधि अजिमा, तेबहाः लुँमधि अजिमा व कंग अजिमाया खः असनय् ल्वाकेगु ज्यालिसें थुगुसीया पाहाँचःहेै नखः क्वचाःगु खः ।
 
खः ल्वाकेगु झ्वलय् वतु लुँमधि अजिमा व तेबहाः लुमधि अजिमाया दिकातःगु खःयात कंग अजिमां स्वचाः चाःहिलेगु याइ । व धुंकाः तेबाहाः लुँमधि अजिमाया खः व कंग अजिमाया खःया तिप्वाः हिलाबुला यानाकाइ।
 
 
द्यःपालाःपिं खः क्वबिइगु न्वः कथिइ च्वय् च्वनाः तिंप्वाः हिलेगु याइ । थुकथं तिंप्वाः हिलाबुला यानाकाइगुयात हे द्यःखः ल्वाकेगु धाइगु खः । 
 
थथे द्यःखः ल्वाकीगु इलय् असंया छेँया पलिं चतांमरि व्हलेगु नं चलन दु ।
 
 
सोमवाः बहनी धाःसा तिंख्यलय् द्यःखः ल्वाकूगु खः । तिंख्यलय् खः ल्वाकीबलय् धाःसा कंग अजिमा व वतु लुँमधि अजिमाया द्यःखःया मुस्याः हिलाबुला याइगु खः ।
 
Categorized in राष्ट्रिय