आःतक हे दकलय् अप्वो १५३९म्ह कोरोनासंक्रमण पुष्टि
वःगु २४ घण्टाय् १५३९म्ह कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) या संक्रमण पुष्टि जूगु खः ।
 
देय् यकं प्रयोगशालाय् १०४९४म्हेसिगु नमुना परीक्षण याःगुलि उमित संक्रमण पुष्टि जूगु खः । 
 
थ्व नाप छन्हु हे आःतक दकलय् अप्वो संक्रमित जुगु खः ।
 
थ्व नाप संक्रमितपि ५८ हजार ३२७म्ह थ्यःगु दु।