इजरायलय् पर्यटन वर्षया प्रचार अभियान
इजरायलय् नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० अभियान न्ह्याःगु दु । 
 
इजरायलया पर्यटनमन्त्री यारिभ लेभिन व इजरायलया नितिं नेपाःया राजदूत अन्जान शाक्यं इजरायलय् नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० अभियानया शुभारम्भ यानादीगु खः ।
 
थ्व हे झ्वलय् राजदूत अन्जान शाक्यं अभियानयात कयाः जानकारी बियादिसें नेपाः चाःहिलेत सकसितं इनाप यानादिल ।
 
शाक्यं साहसिक यात्रा याय्यःपिं लिसें परिवार चाःहिलेगु नितिं नं पर्यटकीय गन्तव्यकथं नेपाः तसकं बांलाःगु थाय् जूगु धयादिल ।
 
अथे हे, इजरायलया पर्यटनमन्त्री यारिभ लेभिनं नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० अभियानयात च्वछायादिसें सफलताया कामना यानादिल ।
 
ज्याझ्वलय् हिब्रु भासं छगू जानकारीमूलक भिडियो व छगू खस नेपाली भासं प्रबद्र्धनात्मक भिडियो क्यनेगु ज्या जूगु खः ।
 
ज्याझ्वलय् मन्जुश्री, लाखे व थाली हुलाप्याखं नं न्ह्यब्वःगु खः ।