इटालियन सिरी ए अन्तर्गत इन्टर व एएस रोमा बराबर
इटालियन सिरी ए अन्तर्गत थौं आइतवाः चान्ह्य जुगु कासाय् इन्टरं एएस रोमा नाप निगु गोलया बराबरी म्हितूगु दु । इन्टर बराबरी म्हितिगुलि लिग लिडरय् युभेन्ट्सयात फाइदा जूगु दु ।
 
रोमाया मैदानय् स्टेफान डे भ्रिजं १५गू मिनेटय् गोल यासे इन्टरयात न्ह्यने यकूगु खः । न्हापागु हाफया लिपागु ईलय् रोमाया लियोनार्दो स्पनिनाजोलां गोल यासे बराबरी याःगु खः । 
 
५७ गू मिनेटय् हेनरिख मिखातर्यां मेगु गोल यासे रोमायात २—१ गोल न्ह्यने यक्कुगु खः । इन्टरं कासा सिधइगु निगु मिनेट न्ह्यः रोमेलु लुकाकु गोल यासे कासाय् इन्टर व रोमा बराबरी जूगु खः ।
 
बराबरी लिपा ३४ गु कासाय् ७२ ल्याः हया ल्यू जुगु दुसा छगू कासा कम म्हितिगु युभेन्ट्स ७७ ल्याः हया न्हापागु थासय् दु । 
 
Categorized in कासा