२०७७ माघ ४, आइतबार

इन्टरं बेनेभेन्टाया ५–२ गोल त्याकल

मिलन कुमार | अनलाथ्व १५ ११४०,असोज १५ बिहीवाः

इन्टर मिलानं इटालियन सिरी ए फुटबल त्याकूगु दु। म्हिगः बुधवाः चान्ह्य जुगु कासाय् बेनेभेन्टाया ५–२ गोल त्याकूगु खः।
 
बेनेभेन्टोया घरेलु मैदानय् जूगु कासाया छगु मिनेट रोमेलु लुकाकु न गोल यासे मिलानयात न्ह्यने यकूगु खः। 
 
२५ गु मिनेटय् रोबेर्टो गाग्लीआर्डिनी न ३४ गु मिनेटय् बेनेभेन्टोया जिअन्लुका काप्रारी न गोल याःगु खः। 
 
अथेहे न्हापगु हाफय् स्वगु मिनेट ल्यः दनिगु इलय् आर्चफ हाकिमी गोल यासे मिलानया न्हापागु हाफय् हे ४–१ न्ह्यने लागु खः। 
 
निगु हाफय् ७१ गु मिनेटय् लाउटारो मार्टिनेज न छगु गोल व ७६ गु मिनेटय् काप्रारी न छगु गोल यासे ५–२ या स्थिति वःगु खः।
Categorized in कासा