२०७७ माघ ८, बिहिबार

एसी मिलान युरोपा लिगया मेगु चरणय् थ्यन

मनिष | अनलाथ्व नवमी ११४०,असोज ९ शुक्रवाः

इटालिन सिरी ए क्लब एसी मिलान युरोपा लिगय् मेगु चरणय् थ्यःगु दु । वःगु चान्ह्य जूगु कासाय् स्वगू चरणया कासाय् बोडो ग्लिम्टयात ३–२ गोलं बुका एसी मिलान युरोपा कपया मेगु चरणय् दुहा वःगु खः ।
 
मिलांनया लागि हाकन काल्हनोग्लु न निगु लोरेन्जो कोलोम्बो छगु गोल याःगु खः । बोडाया लागि कास्पर जुंकर व जेन्स पिटर हउग न छगु छगु गोल याःगु खः । 
 
कासाया १५ गु मिनेटय् कास्परं गोल यासे बोडोयात न्ह्यने यकूगु खः । तर, वया छगु मिनेट लिपा हे हाकन न छगु गोल यासे कासा १–१ या बराबरी याःगु खः । ३२ गु मिनेटय् कोलोम्बो न गोल यासे न्हापागु हाफमा मिलानयात २–१ न्ह्यने यकूगु खः । 
 
निगु हाफया ५० गु मिनेटय् मेगु हाकन न व्यक्तिगत निगु गोल यासे मिलानयात ३–१ गोल जुगु खःसा ५५ गु मिनेटय् जेन्सं छगु गोल यासे ३–२ या स्थिती वःगु खः।
Categorized in कासा