२०७८ श्रावण १७, आइतबार

कोरोना बिश्वयक छन्हु ११ हजारं मल्याक मन्त

रमित | कछलाथ्व अष्टमी ११४१, मंसिर ७ आइतवाः

वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वयकं ११ हजार ७५२ म्हेसित कोरोना संक्रमितपि सी धुकुगु दु।

विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं कोरोना संक्रमणया कारण विश्वयकं सीपि १३ लाख ६८ हजार म्ह थ्यःगु दु।

थ्व नाप वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वयकं ६ लाख ४१ हजार ६६९ म्हेसित कोरोना संक्रमित थपे जुगु दु।

आःतक कोरोना संक्रमितपि ५ करोड ७२ लाख ७४ हजार १८ म्ह यःगु दु धका संगठन धाःगु दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय