२०७७ माघ ८, बिहिबार

कोरोना सीपिं ११ लाख स्वया अप्वोल

रमित | कौलाथ्व षष्ठी ११४०,कार्तिक ६ बिहीवाः

कोरोनाया कारण हलियकं सीपिं ११ लाख २१ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु। 
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागु तथ्यांक कथं आःतक हलियकं कोरोनाया सीपिं ११ लाख २१ हजार ८४३ म्ह थ्यगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाया दुने ५ हजार १९२ म्ह संक्रमितपि सी धुकुगु दु। उगु हे इलय् ३ लाख ५० हजार ४२४ म्ह संक्रमितपि थपे जुगु दु।  
 
आःतक हलियकं कोरोना संक्रमितपि ४ करोड ६ लाख ६५ हजार ४८३ म्ह थ्यःगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय