२०७७ माघ १३, मंगलबार

कोरोना सीपि १३ लाख स्वया अप्वो थ्यन

रमित | कछलाथ्व पंचमी ११४१, मंसिर ४ बिहीवाः

कोरोना संक्रमणया कारण विश्वय् सीपिनिगु ल्याः १३ लाख ३३ हजार ७४२ म्ह थ्यःगु दु।

विश्व स्वास्थ्य संगठनया कथं वःगु २४ घण्टाया दुने विश्वय् ९ हजार २२० म्ह कोरोना संक्रमितपि सीगु दु।

थ्व नाप वःगु २४ घण्टाय् विश्वय् ५ लाख ३६ हजार २२४ म्ह कोरोना संक्रमित थपे जुगु दु।

आःतक कोरोना संक्रमितपि ५ करोड ५३ लाख २६ हजार ९०७ म्ह थ्यःगु दु।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय