२०८१ आषाढ ११, मंगलबार

ख्वपय् थौं नं यःसिं त्वधुल

लहनान्यूज | चौलागा तृतीया ११३७ (अप्रिल १४ २०१७) \

ख्वपय् बिस्काः जात्राया न्यान्हुगु दिं, यःसिंख्यलय् म्हिगः थंगु यःसिं क्वथयेगु झ्वलय् थौं नं यःसिं त्वधूगु दु ।
 
थौं यःसिं क्वथयेगु झ्वलय् त्वधूसां छुं बांमलाःगु घटना धाःसा मजू । म्हिगः सनिलय् यःसिं थनेगु झ्वलय् नं यःसिं त्वधुलाः छम्ह सीगु खः ।
 
थौं सनिलया ५ताः ई जुयाः ३३ मिनेटय् ५५कु ताःहाकःगु यःसिं क्वथःगु खः । चैत मसान्तया दिनय् थनीगु यःसिं खाइसंल्हूकुन्हु क्वःथयेगु परम्परा कथं थौं यःसिं क्वःथःगु खः । 
 
म्हिगः न्हापा थनेत स्वःगु यःसिं त्वधुलेधुंकाः बहनी १०ताः इलय् शास्त्रोक्त विधि कथं पुजा यानाः मेगु यःसिं थंगु खः । व हे यःसिं थौं क्वथःगु खः ।
 
यःसिं क्वःथये धुनाकथं खलाँ त्वालय् भैलःद्यः व भद्रकालिया रथयात ल्वाकेगु परम्परा दु । बहनी दुमाजु देवीया जात्रा नं याइ । 
 
कन्हय् बिस्काः जात्राया खुन्हुगु दिं मध्यपुर थिमिइ सुथय् भुइसिन्हः सिन्दुर जात्रा जुइसा न्हिनय् बोडेय् म्येप्वाःयाः जुइ ।
 

थुगु बुखँ नं ब्वनादिसँ

 
Categorized in राष्ट्रिय