गण्डकी प्रदेश १७म्ह कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
गण्डकीया प्यगू जिल्लाय् न्हूपि सङ्क्रमित थपे जूगु दु ।
 
थौं थपे जूपि कास्कीइ च्याम्ह, तनहुँ न्याम्ह, लमजुङय् स्वम्ह व स्याङ्जाय् छम्हेसि थपे जूगु दु । 
 
कास्कीइ थपे जूपि पोखरा महानगरपालिकाय् च्वपि खः । सङ्क्रमितपिन्त आईसोलेसनय् यंकेगु तयारी याना च्वनागु दु धका गण्डकी प्रदेशया स्वास्थ्य निर्देशक नाप प्रदेश कोरोना नियन्त्रण व रोकथाम कार्यक्रमया प्रवक्ता बिनोदबिन्दु शर्मां जानकारी बियादिगु दु ।
 
गण्डकी प्रदेशया कोरोना सङक्रमिपि ९६६ मध्ये २१४ वासः याका छेँय् लिहा वने धुकुगु दु ।