२०७८ कार्तिक १०, बुधबार

छप्वाः मत

धु्रव मधिकर्मी 
 
‘अपाय्सकं ख्युँगु खंक खंक न मत छप्वाः हे गनं च्याकातःगु मदु का !’ वं धाल ।
 
‘निभाः बी धुंकाः ख्युँसे च्वनी धकाः गथे मसिल ।’ मेम्हसिनं धाल ।
 
‘मनूत न्ह्याक्व सःस्यूसां मज्यू का ! जःया महत्व हे मथूपिं लात छु याय् ?’ मेम्हसिनं च्यूता प्वंकल । 
 
‘लँय् मतः च्याका बीमाः धकाः गथे मसिल ?’ छम्ह लँजुवाया टिप्पणी । ‘वास्तवय् ख्युँयात सदांया नितिं न्हंकाछ्वय्माः । गनं वल थपाय्सकं ख्युँ । सुनां हे नुनाछ्वय्त छाय् मस्वल ?’
 
अन ख्युँया खँय् च्यूताः प्वंकाच्वन । लँय् मनूत जुयाच्वन । हालाच्वन । ख्युँया विरोध यानाच्वन । जःया आसा यानाच्वन ।
 
थबलय् हे अन नमवासें खँ न्यनाच्वंम्ह छम्ह मनू दनावयाः मतः छप्वाः च्याकाबिल । वया जःखः छुं भचा जः खल ।
व च्याकूगु छप्वाः मतयात मनूतय्सं खनाछु मया । 
 
लँय् मुनाच्वंपिं मनूत आः नं जःयात कया हालाच्वन तिनि । ख्युँया विरोध याना हे च्वनतिनि ।