टोकियो ओलम्पिकय् जुइगु कासाया तालिका सार्वजनिक
सन् २०२१ य् ग्वसाः ग्वइगु टोकियो ओलम्पिक कासाया तालिका सार्वजनिक याःगु दु ।
 
टोकियो ओलम्पिक छगू ज्याझ्वः कासाया तालिका सार्वजनिक याःगु खः । उगु कासा जुलाई २३ निसे सुरु जुया अगस्ट ८ तक न्ह्याये त्यःगु खः । 
 
कासाया तालिका कथं जुलाई २१ निसे न्ह्याये त्यःगु खः । उगु कासाय् फुटबल व बेसबल न दुथ्याका तःगु दु ।
 
औपचारिक कथं उलेज्या धाःसा जुलाई २३ य् निसे जुइ त्यःगु खः । कोरोना भाइरसया कारण दच्छि लिहा वःगु ओलम्पिक थी थी ३३ गु कासाया धेँधेँ बल्ला जुइ त्यःगु खः ।
 
थुगु कासाय् जम्मा ३३९ पदकया लागि कासामि दथुइ धेँधेँ बल्ला जुइ त्यःगु खः । टोकियोय् थीथी ४२ गु थासय् प्रतिस्पर्धा जुइ धका धाःगु दु ।
 
थ्व स्वया न्ह्यः टोकियो ओलम्पिक थ्व हे दँया जुलाई २४ निसे अगस्ट ९ तक जुइ त्यःगु खः । तर, कोरोना भाइरस हलियकं महामारीया रुपय् फैलै जुगुलि ओलम्पिक दँच्छिया लागि लिहा वःगु खः ।
 
Categorized in कासा