२०८१ आषाढ १२, बुधबार

ताँ त्वःधुला निम्ह घाइते

नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ | गुंलागा चतुर्थी ११३७ (अगष्ट ११ २०१७)

दल्लु व बिजेश्वरीया दथुइ न्हुगु दयेकुगु ताँ थौ त्वःधुगु दु । दच्छि न्ह्यःतिनि देयेकुगु ताँ स्लाप तयेगु झ्वलय ताँ त्वधुगु खः । 
 
करिब साढे ५ बजे ति ताँय् स्लाप तयेगु इलय् थुगु घटना जुगु खः । नँयागु ताँय् स्लाप यागु भार फये मफया ताँ त्वधुगु खः ।
 
ताँ त्वधला निम्ह मनूया छ्य प्वागःगु दु । निम्ह धासाः सामन्य जक घाइते जुगु खः । 
 
 
Categorized in राष्ट्रिय