२०८१ आषाढ ११, मंगलबार

ताम्रकार समाजया लसकुस ज्याझ्वः क्वचाल

लहनान्यूज | बछलाथ्व पंचमी ११३७ (अप्रिल ३० २०१७)

ताम्रकार समाजं यल महानगरपालिकाया न्हापांम्ह कार्यकारी अधिकृत लिसें नेवाः देय् दबूया न्हूम्ह निर्वाचित नायः नरेश ताम्रकारयात लसकुस लिसें हनेगु ज्या याःगु दु ।
 
समाजं यलय् छगू ज्याझ्वः यासें यल महानगरपालिकाया न्हापांम्ह कार्यकारी अधिकृत अले प्रमुख हरिप्रसाद दाहालयात नेवाः तजिलजि कथं ख्येँय् सगं बियाः लसकुस याःगु खः । 
 
लिसें उगु हे ज्याझ्वलय् दाङय् क्वचाःगु नेवाः देय् दबूया खुक्वःगु अधिवेशनं दबूया नायः निर्वाचित जूम्ह नरेश ताम्रकारयात नं लसकुस याःगु खः । देय् दबूया न्हूम्ह निर्वाचित नायः नरेश ताम्रकार, ताम्रकार समाजया सल्लाहकार नं खः ।
 
नुगःखँ तयेगु झ्वलय् यल महानगरपालिकाया कार्यकारी अधिकृत दाहालं मुक्कं महानगरवासीपिनिगु हःपाः व ग्वाहालिं नगरयात अझ व्यवस्थित, सुन्दर, सवल, सक्षम नगर दयेकेगु प्रतिबद्धता प्वंकादिल । यल नगरय् जातिय समाजत संगठीत अले सक्रिय दुगुलिं नगरया समस्याहरु घौपलखं हे ज्यनीगु दाहालया धापू खः ।
 
ताम्रकार समाजया नायः रविन्द्र राज ताम्रकारं नेपालया न्हापांगु नगरपालिका यल महानगपालिकाया कला, संस्कृति, सम्पदा, नखःचखःया संरक्षण, सम्वर्ध्दनय् महानगरपालिकाया ध्यान सालादिल । भुखाय् लिपायासम्पदा पुन निर्माणय् स्थानीय जनशक्ति, कलाकार, कालीगढपिन्त प्राथमिकता बीमाःगु खँय् नायः ताम्रकारं बः बियादिल ।
 
 
 
नेवाः देय् दवूया नायः नरेश ताम्रकार, समाजया न्वकू विनोद ताम्रकार, मू छ्यान्जे शम्भु गोविन्द ताम्रकार लिसें नं यल महानगरपालिका नां जकया महानगरपालिका जुइमज्यूगुलिइ बः बियादिल ।
 
ज्याझ्वलय् महानगरपालिकाय् प्रतिनिधित्व याइगु राजनैतिक दलया प्रतिनिधिपिं, महानगरपालिकाया महाशाखा प्रमुखपिं लिसें समाजया कार्यसमिति दुजः अले सल्लाहकारपिनिगु उपस्थिति दुगु खः ।
Categorized in राष्ट्रिय