त्यप आजुया जात्रा न्ह्यात

येँया क्वःने लागाया त्यप आजु अर्थात पचली भैरवया जात्रा थौंनिसें न्ह्याःगु दु ।

त्यप आजुयात थौं येँया थकू जुजुया छेँय् नं पचली भैरव पीठय् यंकूगुलिसें पचिमरः जात्रा न्ह्याःगु खः । व स्वयां न्ह्यः न्हूम्ह द्यःयात दुष्टि कंकेगु लिसें न्यास तयेगु ज्या जूगु खः ।

पुंपाखें दृष्टि कंकेमाःगु परम्परा कथं किचःमान चित्रकारं लंपू छायेगुलिसें द्यःया दुष्टि कंकूगु खः । अथे हे आचाःजुं न्हूम्ह द्यःयात न्यास तःगु खः । 
 
थकू जुजुया छेँय् नं द्यः गमय् थ्यनेधुंकाः द्यः झासु फल्चा दिकूगु खः । झासु फल्चां द्यःयात गमय् बिज्याकेधुंकाः पञ्चबलिलिसेंया पूजा जूगु खः ।
 
आचाःजुं पूजा याइगु इलय् बाजं थानाच्वंपिं गथुतयके उजं कायेमाःगु चलन दु । व हे कथं पूजाया इलय् आचाःजुयात ग्वाहालिया नितिं भाजु (स्थापित) नं नापं दइसा थकू जुजुया नं अनिवार्य उपस्थितिया परम्परा दया वयाच्वंगु दु ।
 
पूजा क्वचायेकाः त्यपय् पञ्चमाकारया थीथी ज्वलंत त्यपय् तयेगु याइ । त्यपय् अयलाः, थ्वँलिसें न्या, ख्येँय्, वः, ला, स्याःबजि, हाकुमुस्या लिसेंया ख्येँय्सगं व समयबजिया ज्वलंत तइगु खः ।
 
त्यपय् थुकथं पञ्चमाकारया ज्वलंत न्ह्याक्व तःसां त्यप गबलें जाइमखूगु जनविश्वास दु । लिसें आःतक्क गबलें त्यप जाःगु नं मदुनिगु जात्रालिसे सम्बन्धितपिनिगु दावी दु ।
 
पुलांम्ह द्यः जीर्ण जुइधुंकूगु अवस्थाय् थुगुसी न्हूम्ह द्यः प्रतिस्थापन याःगु खः ।