२०७८ आश्विन ९, शनिबार

थौंकन्हय्या ल्याय्म्ह पुस्ताय् लोकं व्हाःगु ‘मैंचा’या आगं खँ

बिराजकाजी राजोपाध्याय
 
उजं शाक्य । थौंकन्हय्या ल्याय्म्हतय्सं थुगु नां मन्यंगु खइमखुत । थौंकन्हय् तसकं लोकं व्हाः थुगु नां । उजंया थौंकन्हय् फेसबुक चायेकल धाःसा टन्न फ्रेन्ड रीक्वेस्ट वयाच्वनी । गुगु एस्सेप्ट यायेगु, गुगु मयायेगु अलमल । दक्वं एस्सेप्ट या, छक्वलं न्याद्वः हे थ्यनी । फेसबुकय् न्याद्वः पासापिं थ्यनकि न्हूपिं पासापिं दयेकेजीमखुत । एस्सेप्ट मयाः, पासा जुइत मन क्यंपिनि नुगलय् स्याइला धइगु ग्याःचिकु । पेन्डिङय् लानाच्वंगु रिक्वेस्ट हे द्वःछि मयायेधुंकल ।
 
‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट छ्वयाहइपिं मिजंत अप्वः दु लाकि मिसात ?’ थुगु न्ह्यसलय् मुसुक्क न्हिलाः उजं नं धाल, ‘मिसात हे जक दु ।’
 
‘प्रपोज नं यानाहःगु दु कि ?’ मछाः पहः वय्क उजं नं लिसः बिल, ‘प्रपोज ला मयाःनि आःतक्क, नापलायेमाल धाःपिं धाःसा दु का ।’
 
थौंकन्हय् संगीत ख्यलय् खुब बय्बय् जुयाच्वंगु दु उजं शाक्य । वय्कःया छपु म्ये थौंकन्हय् तसकं हे लोकंव्हानाच्वंगु दु । ‘गन वनेत्यना गन वनेत्यना गन वनेत्यना रे, मैंचा । वनेमते आःला, हथाय् चायेमाःला गन वनेत्यना रे’
 
खः, थुगु म्ये हालादीम्ह हालामि हे खः उजं शाक्य । विश्व संगीत दिवस (जुन २१) या अवसर लाकाः उकिया निन्हु न्ह्यः जुन १९ या बहनी थुगु म्येया लिरिकल भिडियो युट्युबपाखें सार्वजनिक जुल । थौंया दिनं थुगु म्ये युट्युबपाखें सार्वजनिक जूगु निला दत । 
 
निलाया दुने यूट्युबय् थुगु म्येया भ्यूज १८ लख थ्यनेधुंकल । निलाया दुने १८ लख भ्यूज धइगु छुं ख्याः खँ मखु । उलि जक मखु, थुगु म्येया काराओके भिडियोया भ्यूज ३६ द्वः पुलेधुंकल । टिकटकय् द्वलंद्वः थ्यनेधुंकल । म्ये कभर याःपिं ला गुलि खः, ल्याःखाय् हे फइमखूगु जुल ।
 
 
मचांनिसें वयस्क दँ पुचःया मनूतय्गु तकं नुगः त्याकेत ताःलाःगु थुगु म्ये इमर्ज ब्यान्डयागु खः । थुगु म्ये हालादीम्ह नकतिनिया ल्याय्म्हचाम्ह उजं शाक्य खः । थुगु म्ये हालेगु जक मखु, दक्वं हे ज्या उजं शाक्यं हे यानादीगु दु । लय् दयेकेगु, म्ये च्वयेगु, म्यूजिक अरेंज यायेगु, गितार थायेगु, म्ये हालाः रेकर्डिङ यायेगु अले मिक्सिङ यायेगु । वान म्यान आर्मी हे धाःसां पाइमखु थुगु म्येया नितिं उजनयात ।
 
थ्वयां न्ह्यः इमर्ज ब्यान्डं ‘थौंकन्हय्’ बोलया नेवाः म्ये दयेकूगु खः । व म्ये भचा स्लो टेम्पोया जुल । थ्व म्ये दयेकेधुंकाः उजंयात भचा फास्ट बिटया रोमान्टिक म्ये दय्के मास्तेवयाच्वंगु । थुगु म्ये मे महिनाया ९ तारीखकुन्हु युट्युबय् सार्वजनिक जूगु खः । 
 
थुगु म्ये नं लकडाउनया इलय् हे श्रृजना जुयाः पिदंगु जुल । आः लकडाउन न्ह्यानाच्वंगु ई । पिहां वनेज्यूगु मखु, उखेंथुखें जुइगु ई नं मखु । उजंया ज्या हे म्येत श्रृजना यायेगु । लकडाउनया इलय् थ्व हे ज्याय् ई बिल । अले भचा फास्ट टेम्पोया म्ये दय्केगु मन नं जुयाच्वंगु । उजं नं दक्कले न्हापां छगू लय् दयेकल । व लसय् च्वसा न्ह्याकायंकल, ‘स्वां स्वयाः छ हे लुमनावल, मन जिगु सिच्चुसे च्वनावल...... गन वनेत्यना गन वनेत्यना ।’ वयां लिपा म्यूजिक अरेंज यायेगु, रेकर्ड यायेगु दक्वं यायेधुंकाः करीब निवाः ति धुंकाः म्ये तयार जुल व युट्युबय् सार्वजनिक नं जुल । 
 
म्ये प्रिमियर जुयाः २४ घौ दुने हे थुकिया भ्यूज १५द्वः पुलेधुंकूगु खः । भ्यूज धमाधम थहांवंलिसे इमर्ज ब्यान्डया दक्व दुजःपिं लय्ताइगु ला स्वाभाविक हे खत । १ लाख भ्यूज ला थ्यनी जुइ धइगु सकसिगु बिचाः । व १ लाख भ्यूज ला झिन्हुं हे थ्यन । धाधां निलाया दुने १८ लाख हे थ्यन । म्ये थुलि लोकं व्हाइ धइगु बिचाः दुगु खःला ले धइगु न्ह्यसलय् उजं धाल, ‘१ लाख ति भ्यूज थ्यनी धइगु बिचाः दुगु खः, तर थपाय्सकं थ्यंक लोकंव्हाइ धइगु ला कल्पना हे मयानागु ।’
 
मैंचा म्यें यानाः इमर्ज ब्यान्डया मेमेगु म्येयात घ्वाःगु दु । मैंचा म्ये पिहांवये न्ह्यःतक्क इमर्ज ‘थौंकन्हय्’ म्येया भ्यूज ६० द्वः ति दुगु खः । आः थुगु म्येया भ्यूज नं २ लाख ६१द्वः पुलेधुंकल । इमर्ज ब्यान्डया युट्युब च्यानलया सब्सक्राइबर नं ह्वात्त हे थहांवंगु दु ।
 
लकडाउन आपाःसिया नितिं थाकूगु ई खः । यायेमाःगु गुलिखे ज्याखँत याये मखंगु । तर उजं व इमर्ज ब्यान्डया नितिं धाःसा थुगु ई गोल्डेन टाइम हे जुल । छाय्धाःसां लकडाउनया इलय् थुगु म्ये श्रृजना जुल व सार्वजनिक जुयाः थपाय्सकं लोकं व्हात । तर लकडाउनं यानाः इमर्जयात घाटा नं जुल ला धायेफइ । छाय्कि गायक, वा संगीतकःमिपिनिगु आम्दानीया बांलाःगु श्रोत धइगु स्टेज ज्याझ्वःत हे खः । आः लकडाउनया हुनिं स्टेज ज्याझ्वः मजूगु जक मखु, याकनं जुइफइगु स्थिती हे खनेमदुनि । यदि आः सामान्य परिस्थिती खःसा मैंचा म्ये लोकंव्हाःगुलिसें इमर्ज ब्यान्डयात स्टेज ज्याझ्वलय् अफर यक्व वइगु खइ । उकिया नापं ज्याझ्वःपाखें पारिश्रमिक वइगु लिसें आर्थिक पक्षय् नं बांलाइगु खइ । लकडाउन व कोरोना महामारीया हुनिं थथे जुइमफुत ।
 
तर थुगु खँय् उजंया धाःसा बिचाः पाः । थुगु म्ये लोकं व्हाःगु हे लकडाउनं यानाः नं खः धइगु उजनया बिचाः दु । ‘लकडाउन मजूगु खःसा जिं थुगु म्ये दयेकी ला मदयेकी ला धइगु नं खँ दनि । अले लकडाउनय् दक्वं छेँय् छे्ँय् च्वनाच्वंगु अवस्थां नं थुगु म्ये थुलि लोकं व्हायेत ग्वाहालि जूगु खः धइगु उजनया बिचाः दु ।
 
युट्युबपाखें कमाइ नं जूगु दु ला ? न्ह्याबलें न्ह्यू ख्वाः वःगु उजंया ख्वालय् मेगु हे कथंया न्हिला ब्वाँय्वन अले धाल, ‘मैंचां म्यें कमाइ ब्यूगु दु युट्युबपाखें, तर गुलि धायेमखुका न्हि ।’
‘आः भविष्यया योजना छु दु ले ?’ उजनं थःगु योजना न्यंकल, ‘म्ये दयेकेगु, न्हून्हूगु म्ये दयेकेगु ।’ उजं नं स्वानायंकल । ‘तर आः म्ये दयेकेत थाकुल । न्हापा थें यानाः मजिल । मैंचा थुलि पपुलर जूगुलिसें च्यालेन्ज अप्वःगु दु, आः जिं मेहनत नं यक्व याये हे माः ।’