२०७७ माघ ८, बिहिबार

दिल्लीइ छन्हु न्याद्धः न मल्याक न्हुपि सङ्क्रमित पिहावल

रमित | कौलाथ्व पुन्हि ११४०,कार्तिक १५ शनिवाः

भारतया केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेशय् कोरोना भाइरस छन्हु हे आःतक दकलय् अप्वो सङ्क्रमित जूगु दु।
सरकारी अधिकारीपिन्स बिःगु जानकारी कथं दिल्लीइ शुक्रवाः छन्हु न्याद्धः ८९१ म्ह न्हुपि सङ्क्रमित पिहावःगु दु। थ्व हे आःतक दकलय् अप्वो सक्रमित जुगु धका धाःगु दु।
दिल्ली प्रदेशय् कोरोना भाइरसपाखे आःतक स्वगू लाख ८१ हजार ६४४ म्ह सङ्क्रमित जुइ धुकुगु दु। वःगु इलय् दिल्लीइ कोरोना भाइरसपाखे सङ्क्रमित जूपि न्हिया न्हिथं अप्वाया वयाच्वंगु दु। 
दिल्लीइ थ्व स्वया न्ह्य बिहीवाः जक न्याद्धः व ७३९ म्ह न्हुपि सङ्क्रमित पिहावःगु दु। 
दिल्लीइ आःतक सङ्क्रमणमुक्त जूपि स्वगू लाख ४२ हजार ८११ म्ह थ्यःगु दु धका अनया अधिकारीपिन्स जानकारी बिःगु दु। उकि मध्ये दिल्लीइ आःतक ३२ हजार ३६३ म्ह अझय् सङ्क्रमित अवस्थाय् दु। कोरोनाया कारण दिल्लीइ आःतक ६ हजार ४७० म्ह सी धुकुगु दु।
Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय