२०८० आश्विन ९, मंगलबार

नगदेशया मनकारी किसानपिन्स तरकारी इन

नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ | सिल्लागा औसी ११४०

सरकारं थौं निसे ’लकडाउन’ याउगु दु ।
 
थौं लकडाउनया झ्वलय् नगदेशया मनकारी किसानपिन्स सुथय् सितिक तरकारी इना बिःगु दु ।
 
मध्यपुर नगदेशया किसानपिन्त मानवताप्रति स्थानियपिन्स सुभाय् देछाउगु दु । 
 
कोरोना भाइरसया संक्रमण न्यूनीकरण यायेत सरकारं थौं निसे १८ गते तक लकडाउन याउगुलि बजारय् तरकारी अभाव खने दुगु खः ।
 
तरकारी अभाव जुगु इलय् नगदेशया मनकारी किसानपिन्स बजारय् तरकारी ममिसे सितक इना बिउगु थ्व तसक बांलगु धका स्थानियपि तसक लय्तागु दु ।
 
स्थानियपिन्स थज्याःगु बांलगु ज्या मेपि व्यापारीपिं न थज्यागु उदाहरणिया ज्या याना वःसा बालाइ धका धाःगु दु
 
Categorized in राष्ट्रिय