नृपेन्द्रया मांया अन्त्येष्टि क्वचाल
लहना मिडियाया नायः लिसें लहना वाःपौया प्रकाशक नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठया मां कृष्णवदन श्रेष्ठया अन्त्येष्टि क्वचाःगु दु ।
 
मदुम्ह श्रेष्ठया अन्त्येष्टि पशुपतिया विद्युतीय शव दाह गृहस याःगु खः । अन्त्येष्टि याये न्ह्यः परीवारया अनुमतिइ मदुम्हेसिया मिखादान नं याःगु खः ।
 
मदुम्हेसित काय् नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठं मि तयादीगु खः । मि तयेगु ज्या सुथय् ९ः३०ताः पाखे जूगु खः ।
 
अन्त्येष्टि थःथितिपिंलिसें नेवाः पत्रकारत व नेवाः ख्यलय् सक्रियपिनिगु तःधंगु ल्याखय् उपस्थिती दुगु खः ।
 
 

थुगु बुखँ नं ब्वनादिसँ : लहना मिडियाया नायः नृपेन्द्रया मांं मन्त