२०८१ आषाढ ११, मंगलबार

नेटवर्किङ धन्दा न्ह्याकुपिं ३म्हसित दाङं ज्वन

सिल्लाथ्व द्वितिया ११४२, माघ २० बिहीबाः

दाङय् नेटवर्किङ व्यवसाय यानावःपिं ३म्हसित प्रहरीं ज्वंगु दु ।

ध्यबा निदुगं जुइगु धका अनलाइन नेटवर्किङं  ठगी याःगु द्वपनय् उमित ज्वंगु खः  । ज्वंपिंलय् रोल्पा छेँ जुया घोराही च्वनावःपिं ३म्ह दूगु जिल्ला प्रहरी ज्याकु दाङं न्ह्यथंगु दु ।

हाइपर फण्ड व साफिर नाँया नेटवर्किङय् लाय् तःसा निला दुने हे ध्यबा निदुगं जुइगु धका उमिसं म्हतिं  १५द्वः निसें १८द्वःतका तक्क लाये तयेकुगु लूगु प्रहरीं न्ह्यथंगु दु ।

लिपांगु ई हाइपर फण्ड नाँया नेटवर्किङय् द्वलंद्वःम्ह नेपालीत तक्यनावःगु ताकं दु ।

Categorized in अपराध