न्याःगू दशकनिसे ख्वाःपाःया ज्या यानाच्वंम्ह तेजबहादुर
नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ
 
यँया बलय् जात्रा जुइगु श्री हल्चोक आकाश भैरव (सवःद्यः) या ख्वाःपाः येँया मांसगल्लीइ च्वंम्ह तेजबहादुर चित्रकारं वंगु न्यागू दशक न्ह्यः बि.सं २०२८ सालंनिसें ख्वाःपाः दय् केगु ज्याय् आःतक नं न्ह्यचिला च्वनादीगु दु । वय्कःया न्यागू पुस्तानिसें श्री हल्चोक आकाश भैरवया ख्वाःपा दय्केगु ज्या याना वयाच्वंगु दु ।
 
 
थौं कन्हय् वय्कः ८१ दँ दय् धुंकूगु दु । अझ नं वय्कः ख्वाःपाःया ज्या याय्गुलि निरन्तर न्ह्य ज्याना च्वनादीगु दु ।
 
 
श्री हल्चोक आकाश भैरवया ख्वाःपाः दय्केगु नितिं ‘गथुचा’ छ्यलीगु धाःगु दु । गथुचा मेमेगु चा स्वया छाइ । ख्वाःपा दय्केत गथुचा जुटया बोरा, कस्तुरी माय् मिले यानाः थासाय् तया ख्वाःपाः दय्की । ख्वाःपालय् रंग तय् धुंकाः दकलय् लिपा जक मिखा कंकीगु ज्या याइ । मिखा ककी बलय् ख्वाःपाः चुलिंचू मच्वंसे भचा छड्के च्वनाः मिखा कंकेगु याइ ।
 
 
चित्रकारं कनादी कथं ख्वाःपाः दय्केत न्हापा न्हापा ज्याला कथं दच्छिइ झीगः ख्येँय्, प्यकू स्यूचा व कःनि २१ धी गुथ्याः पिन्सं यिबा वया च्वंगु खःसा आ धाःसा ध्यवा हे बियाच्वंगु दु ।
 
 
ख्वाःपाः तयार जुइ धुंकाः चित्रकारं लःहाय्त ञंलाथ्व एकादशि कुन्हु बिधि पूर्वक समेबजि छानाः पुजा यानाः गुथ्याःया नायःयात लःल्हाइ । न्हापा पुजायात निम्ह हँय् नं बीगु यानाच्वंगु खःसा थौंकन्हय् हँय् मबी धुंकल । द्यःया ख्वाःपाः लःल्हाना काय् धुंकाः लीया पिचा (छगू कथंया सन्दुक)य् तयाः चिलाख च्याकाः हल्चोकय् लित यंकी ।
 
 
एकादशि कुन्हु हल्चोकय् द्यःछेँ न्ह्यःने चण्डी, कुमारी, आकाश भैरव, पार्वती,गंगा, महाद्यः, बाराही, आकाशदेवी, महाकाली व दक्षिणकाली झिम्हद्यः यागु ख्वाःपाः नापं तिसाः तयाः पुजा याइ ।