फिफा क्लब विश्वकप फुटबल फेब्रुअरी जुइगु

फिफा क्लब विश्वकप फुटबल कासा वइगु फेब्रुअरी जुइगु दु।

फिफां क्लब विश्वकप २०२१ या फेब्रुअरी जुइ धका धाःगु दु।

कतारय् जुइगु क्लब विश्वकप फेब्रुअरी १ निसे ११ तक जुइ धका धाःगु दु। थ्व स्वया न्ह्यः फिफा विश्वकप डिसेम्बरय् जुया वयाच्वंगु खः।

कोरोना भाइरसया कारण थुगु दँय् क्लब विश्वकप लिछागु खः। वःगु दँय् इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलं उपाधि त्याकूगु खः। कतारं २०२२ या फिफा विश्वकप फुटबल तक ग्वसाः ग्वःगु दु।

Categorized in कासा