फ्रान्सय् कोरोनां थप २४० म्ह मन्त
फ्रान्सय् कोरोना भाइरस संक्रमणं वःगु २४ घण्टां २४० म्ह स्वया अप्वो सीइगु दु ।
 
आतक फ्रान्सय् कोरोना संक्रमणं सीइपिनिगु ल्याः झीछसः थ्यःगु दु ।
 
अथहे, फ्रान्सय् नीद्धः व ४४४ म्ह न्हुपि संक्रमित लुगु दु ।
 
आतक फ्रान्सय् कोरोना जुगु पुष्टि जुपिनिगु ल्याः २२ द्धः स्वसः थ्यःगु दु ।
 
फ्रान्सय् वःगु चैत्र ४ गतेनिसे लकडाउन याःगु खः ।